ông Dương Trí Thành Tổng Giám đốc Vietnam Airlines