Analytic

Tài chính

5 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán năm 2016

PV - 15:30, 22/01/2016

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra 4 mục tiêu và 5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán trong năm nay.

5 nhóm giải pháp trọng tâm phát triển thị trường chứng khoán năm 2016

Ngày 22/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội nghị “Triển khai phát triển thị trường chứng khoán năm 2016”, theo đó cơ quan quản lý đã đưa ra 4 mục tiêu và 5 giải pháp phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) trong năm nay.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho rằng kinh tế thế giới và trong nước năm 2016 được dự báo sẽ khởi sắc hơn so với năm 2015 nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. 

Trước những cơ hội và thách thức đó, UBCKNN đã đặt ra bốn mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 bao gồm: bảo đảm duy trì sự ổn định và bền vững của thị trường chứng khoán; triển khai công tác phát triển chiều sâu và tái cấu trúc thị trường; triển khai sản phẩm mới và vận hành TTCK phát sinh; tăng cường hội nhập quốc tế, triển khai, thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế và giải pháp nâng hạng TTCK.

Đồng thời, UBCKNN cũng nêu ra 5 nhóm giải pháp cụ thể để phát triển TTCK trong năm 2016 và trong thời gian tới.

Thứ nhất là tăng quy mô, tính thanh khoản và đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường. Ở nhóm giải pháp này, theo UBCKNN, ngoài việc thúc đẩy gắn cổ phần hóa, đại chúng hóa với niêm yết, đăng ký giao dịch trên TTCK cũng nên tăng tỷ lệ bán đấu giá công khai ra công chúng và tăng tỷ lệ bán cho đối tác chiến lược, tổ chức trung quan nước ngoài.

Bên cạnh đó, sẽ tăng cường chất lượng kế toán, kiểm toán để tăng tính minh bạch, triển khai hệ thống bỏ phiếu điện tử cho tổ chức phát hành, phát triển các sản phẩm mới, các sản phẩm trái phiếu, xây dựng bộ chỉ số thị trường; nghiên cứu cho phép phát hành cổ phiếu không có quyền biểu quyết để thu hút vốn nước ngoài; thống nhất quy định về tổ chức có vốn nước ngoài đang niêm yết,…

UBCKNN nhận định cũng cần chú trọng đến phát triển thị trường trái phiếu gồm đa dạng hóa trái phiếu Chính phủ và triển khai thị trường trái phiếu doanh nghiệp; tuyên truyền, tập huấn về thị trường chứng khoán phái sinh. Dự kiến cuối tháng 3/2016 sẽ công bố các chỉ tiêu kỹ thuật hệ thống và phê chuẩn nguyên tắc sản phẩm giao dịch đầu tiên. 

Thứ hai, sẽ đẩy mạnh tiến trình tái cấu trúc thị trường; xây dựng chuẩn mực đạo đức; triển khai áp dụng chế độ kế toán mới; tạo điều kiện cho tổ chức trong nước kinh doanh chứng khoán ở nước ngoài hay đầu tư ra nước ngoài và ngược lại; nghiên cứu và triển khai nghiệp vụ ngân hàng đầu tư cho các công ty chứng khoán,...

Thứ ba, để tăng cường cơ sở nhà đầu tư và khơi thông dòng vốn nước ngoài, UBCKNN sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn cụ thể việc mở room cho khối ngoại; triển khai các công tác đáp ứng điều kiện nâng hạng TTCK Việt Nam trong bảng xếp hạng của MSCI từ cận biên lên mới nổi; cấp mã số giao dịch trực tuyến cho nhà đầu tư nước ngoài, giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư nước ngoài tham gia TTCK; triển khai các chính sách và giải pháp liên quan đến quỹ đầu tư, quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ thành viên cho lĩnh vực công nghệ cao; hướng dẫn các doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin bằng tiếng Anh,...

Liên quan tới việc nâng cao sức cạnh tranh của TTCK trong bối cảnh hội nhập, cơ quan quản lý cho biết sẽ hoàn thiện và trình ban hành Quyết định thành lập Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, hợp nhất hai Sở Giao dịch chứng khoán và kết hợp phân mảng thị trường; hoàn thiện mô hình tổ chức của Sở và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo thông lệ quốc tế.

Cuối cùng, nhằm tăng cường quản lý, giám sát, thanh tra, cưỡng chế thực thi của cơ quan quản lý nhà nước và tuân thủ của thành viên, UBCKNN đề xuất giải pháp cần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin và chất lượng nhân sự đáp ứng yêu cầu hoạt động quản lý, giám sát trên TTCK.

Cơ quan này sẽ ban hành Thông tư thay thế Thông tư 226 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính nhằm bổ sung một số nội dung mới như vấn đề đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, giao dịch chứng khoán phái sinh; phối hợp với hai Sở trong giám sát, phát hiện và xử phạt nghiêm các vi phạm về thao túng, nội gián, nghĩa vụ báo cáo công bố thông tin của các đối tượng trên thị trường.