Nguyễn Mạnh Quân, Phó tổng giám đốc ngân hàng ABBAnk