25/04/2017 09:08

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 25/4: Tỷ giá USD tăng mạnh trở lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 25/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
24/04/2017 09:10

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 24/4: Tỷ giá USD giảm nhẹ

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 24/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
21/04/2017 09:17

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/4: Tỷ giá USD tiếp tục giảm

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
20/04/2017 09:18

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/4: Tỷ giá USD quay đầu sụt giảm

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
19/04/2017 09:30

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 19/4: Tỷ giá USD giữ đà tăng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 19/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
18/04/2017 10:17

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 18/4: Tỷ giá USD tăng vọt

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 18/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
17/04/2017 09:17

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/4: Tỷ giá USD tiếp tục tăng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
14/04/2017 09:10

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/4: Tỷ giá USD tăng trở lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
13/04/2017 09:07

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/4: USD thương mại đồng loạt giữ nguyên

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
12/04/2017 09:28

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 12/4: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 12/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.