15/06/2017 09:59

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/6: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
12/04/2017 09:28

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 12/4: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 12/4 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
21/03/2017 09:26

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/3: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
13/03/2017 09:02

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/3: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
11/01/2017 09:24

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 11/1: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 11/1 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.