16/06/2017 09:54

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/6: Tỷ giá trung tâm tăng trở lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
15/06/2017 09:59

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/6: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
14/06/2017 09:47

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/6: Tỷ giá USD âm thầm đi lên

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
13/06/2017 09:07

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/6: Tỷ giá USD tăng nhẹ

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
12/06/2017 09:45

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 12/6: Tỷ giá USD đi ngang

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 12/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
09/06/2017 09:14

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 9/6: Tỷ giá USD tiếp tục giảm mạnh

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 9/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
08/06/2017 10:03

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 8/6: Tỷ giá USD thương mại tiếp đà giảm

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 8/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
07/06/2017 09:39

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 7/6: Tỷ giá USD giảm nhẹ

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 7/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
06/06/2017 08:33

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 6/6: Tỷ giá USD thương mại tiếp đà tăng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 6/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
05/06/2017 12:48

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 5/6: Tỷ giá USD thương mại tăng nhẹ

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 5/6 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.