23/02/2017 08:52

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 23/2: Tỷ giá USD trung tâm chặn đà tăng?

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 23/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
22/02/2017 09:39

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 22/2: Tỷ giá USD tiến sát trần biên độ

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 22/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
20/02/2017 09:00

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/2: Tỷ giá USD tiếp tục tăng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
17/02/2017 09:20

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/2: Tỷ giá USD trung tâm tiếp tục trái chiều

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
16/02/2017 09:09

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/2: Tỷ giá USD chạm mức 22.820 đồng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
15/02/2017 13:56

‘Say sóng’ với tỷ giá USD/VND?

Những năm trước, với những người quen đọc báo Nhân dân, trang 8 trở nên quen thuộc với mục tỷ giá cập nhật cho đầu giờ sáng mỗi ngày. Nhưng nay đã khác…
15/02/2017 09:39

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/2: Tỷ giá USD tăng chưa thấy điểm dừng

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
14/02/2017 08:58

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/2: Tỷ giá USD lại tăng vọt

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
13/02/2017 08:56

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/2: Tỷ giá USD trung tâm lập đỉnh mới

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
10/02/2017 09:25

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 10/2: Tỷ giá USD hạ nhiệt

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 10/2 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.