7 giờ trước

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 23/3: Tỷ giá USD trung tâm giữ nguyên

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 23/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
22/03/2017 08:58

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 22/3: Tỷ giá USD có xu hướng giảm

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 22/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
21/03/2017 09:26

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/3: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 21/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
20/03/2017 10:19

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/3: Tỷ giá USD tăng nhẹ

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 20/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
17/03/2017 08:48

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/3: Tỷ giá USD trung tâm lại giảm

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 17/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
16/03/2017 08:56

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/3: Tỷ giá USD đột ngột giảm mạnh

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 16/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
15/03/2017 08:38

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/3: Tỷ giá USD tăng trở lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 15/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
14/03/2017 09:08

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/3: Tỷ giá USD trung tâm giữ nguyên

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 14/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
13/03/2017 09:02

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/3: Tỷ giá USD chững lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 13/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.
10/03/2017 09:02

Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 10/3: Tỷ giá USD tăng nhẹ trở lại

(VNF) – Tỷ giá USD và ngoại tệ khác ngày 10/3 theo công bố của Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại.