Hồ sơ VNF

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước năm 2017

VNF - 14:19 26/12/2017

(VNF) - Đối với việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc SCIC quản lý, Bộ Tài chính cho biết năm qua SCIC đã bán vốn tại 40 doanh nghiệp với giá trị là 1.903 tỷ đồng, thu về 21.639 tỷ đồng

Báo cáo tình hình cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước năm 2017

Ngày 18/12/2017, Bộ Công Thương đã tổ chức bán đấu giá thành công 53,59% vốn điều lệ của Sabeco.

Theo báo cáo "Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước năm 2017" của Bộ Tài chính, trong năm 2017, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp nhà nước đã thoái được 182 tỷ đồng, thu về 292 tỷ đồng tại 5 lĩnh vực nhạy cảm; thoái được 1.803 tỷ đồng, thu về 2.953 tỷ đồng tại các lĩnh vực khác; tổng cộng thu về 3.245 tỷ đồng.

Trong năm 2017, Bộ Tài chính cho biết đã có 10 đơn vị thực hiện thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có 8 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2017 và 2 đơn vị thuộc kế hoạch thoái vốn năm 2018.

Đối với việc bán vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc SCIC quản lý, Bộ Tài chính cho biết năm qua SCIC đã bán vốn tại 40 doanh nghiệp với giá trị là 1.903 tỷ đồng, thu về 21.639 tỷ đồng (gồm cả số thoái của Vinamilk trong năm 2016 với giá trị sổ sách 783,7 tỷ đồng, thu về 11.286,4 tỷ đồng và thoái trong năm 2017 với giá trị sổ sách là 247 tỷ đồng, thu về 8.990 tỷ đồng).

Theo đánh giá của Bộ, dù đã đạt được một số thành tựu nhưng việc thực hiện cổ phần hóa, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước vẫn còn chậm, chưa đạt tiến độ, kế hoạch đề ra.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Báo cáo tại đây.

Tin nổi bật

Tỷ phú Thái muốn thay Tổng giám đốc Sabeco bằng 'người mình'?

(VNF) - Hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, HoSE:SAB) vừa công bố danh sách 7 ứng viên tham gia vào HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua vào ngày 21/7 tới. Tuy nhiên, danh sách này không có tên Tổng giám đốc đương nhiệm Nguyễn Thành Nam.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Sabeco sẽ được tổ chức vào ngày 21/7