Bắt tướng Nguyễn Thanh Hóa vì "tổ chức đánh bạc"

;