Analytic

Tiêu điểm

Bí thư Yên Bái Phạm Duy Cường nói về '4 ưu tiên' để phát triển

Anh Hùng - 11:40, 01/07/2016

(VNF) - Tại phiên họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh ngày 30/6, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm Duy Cường đã có bài phát biểu quan trọng về các kế hoạch hành động sắp tới của tỉnh này, trong đó nhấn mạnh đến việc ưu tiên cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.

Bí thư Yên Bái Phạm Duy Cường nói về '4 ưu tiên' để phát triển
Ông Phạm Duy Cường

Theo ông Phạm Duy Cường, trong 6 tháng đầu năm 2016, Yên Bái đã ban hành và triển khai thực hiện đồng bộ các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh giai đoạn 2016 – 2020, trọng tâm là thực hiện mạnh mẽ các đề án thành phần của Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, nhằm phát triển các sản phẩm chủ lực, có giá trị của tỉnh.

"Đây thực sự là bộ cơ chế, chính sách đồng bộ và tốt nhất nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế NLN, CN, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, nâng cao đời sống của nhân dân. Đến nay, hầu hết các địa phương đều đăng ký thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao của năm 2016", ông nói.

Bên cạnh đó, tỉnh này đã "thực hiện có hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào địa bàn; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư có năng lực vào khảo sát đầu tư; đã vận động, thu hút được một số nhà đầu tư triển khai các dự án khá lớn trong các lĩnh vực".

Những dự án mà Bí thư Phạm Duy Cường nêu tên gồm: Dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và bất động sản tại đầm Vân Hội, huyện Trấn Yên; dự án Khu trung tâm thương mại, dịch vụ và khách sạn, nhà hàng, tổ chức sự kiện tại thành phố Yên Bái; dự án đầu tư cụm công nghiệp sạch, phát triển dịch vụ, khu dân cư, tổng kho trung chuyển tại nút giao IC12, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên của Công ty Cổ phần tập đoàn Hoa Sen; một số dự án chăn nuôi lợn, nuôi bò, chế biến gỗ, dự án chế biến hoa quả, sản xuất kim loại màu...

Đây là những dự án được tỉnh đánh giá là "những nguồn động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh".

Về các nhiệm vụ trọng tâm sắp tới, Bí thư Phạm Duy Cường cho hay tỉnh sẽ tập trung cho 4 nhiệm vụ ưu tiên. 

Một là, trong quý III/2016, Tỉnh ủy sẽ ban hành 04 nghị quyết chuyên đề, gồm: Nghị quyết về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, trọng tâm là cấp ủy cơ sở và trên cơ sở giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển công nghiệp tỉnh Yên Bái theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Nghị quyết về đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020; và Đề án chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tín ngưỡng - tôn giáo tỉnh Yên Bái đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Hai là sẽ khẩn trương hoàn thành rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; điều chỉnh, bổ sung và xây dựng mới các quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2025 làm cơ sở để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2016 – 2020 và các giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở rà soát các qui hoạch, tập trung đẩy thật nhanh tiến độ thực hiện các đề án, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất các sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản chủ lực theo đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh (nhất là trong hai năm 2016 và 2017), với mục tiêu sớm hình thành vùng hàng hóa tập trung vào năm 2018, để đến cuối nhiệm kỳ, chúng ta có được các sản phẩm hàng hóa đưa ra thị trường. 

Ba là sẽ tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, trọng tâm là thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất, coi đây là một nguồn lực đặc biệt quan trọng của tỉnh, là nguồn lực nội tại để chúng ta tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng và có thêm điều kiện để làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Bốn là sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế trong tất cả các cơ quan của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 39, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Trọng tâm trong thời gian tới là triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp học và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục, ngành y tế, ngành nông nghiệp và thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các ngành trong toàn tỉnh.

"Tỉnh Yên Bái của chúng ta đang đứng trước rất nhiều vận hội mới, song cũng sẽ gặp phải không ít những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển; Tôi tin tưởng rằng, với bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 chúng ta xây dựng được, sẽ đủ sức đảm đương, gánh vác những nhiệm vụ, trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó, xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp", ông nhấn mạnh.

Tin nổi bật