Thị trường

Bộ NN&PTNT 'cấm cửa' 23 nhà thầu

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa công bố "danh tính" của 23 nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tham gia các dự án do Bộ này quản lý, kèm theo các mức xử lý cụ thể.

Bộ NN&PTNT 'cấm cửa' 23 nhà thầu

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội bị cấm tham gia gói thầu mới do tiến độ thi công không đáp ứng yêu cầu. Ảnh: NC st

7 nhà thầu vi phạm hợp đồng

Kết quả công bố được đưa ra qua quá trình đánh giá năng lực 686 nhà thầu tham gia các dự án đầu tư xây dựng do Bộ NN&PTNT quản lý năm 2015. Theo đó, trong số 686 nhà thầu này có 55 nhà thầu tư vấn thiết kế, 35 nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế, 540 nhà thầu thi công xây dựng và 56 nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Qua đánh giá, Bộ NN&PTNT đã ra quyết định "tuyên án" 6 nhà thầu thi công xây dựng và 1 nhà thầu tư vấn thiết kế không được tham dự gói thầu mới của Bộ này quản lý cho đến khi khắc phục xong các vi phạm hợp đồng của gói thầu dở dang, được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành và có thông báo của Bộ NN&PTNT.

Đứng đầu danh sách trên là Công ty TNHH Xây dựng Triều Phát. Lý do là nhà thầu này đã thi công không đúng yêu cầu thiết kế tại Gói thầu số 24: San lấp mặt bằng khu dịch vụ hậu cần 2,9 ha và xây dựng kè bảo vệ bờ, Dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá sông Dinh, Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiếp đến là Công ty CP Xây lắp Thủy sản II cũng thi công không đúng yêu cầu thiết kế tại gói thầu số 26: Cầu dẫn nối khu A của Dự án này.

Nhà thầu Công ty CP Việt Tân Giang cũng nằm trong danh sách 7 nhà thầu bị cấm nêu trên. Lý do được Bộ NN&PTNT đưa ra là do tiến độ thi công không đáp ứng yêu cầu tại gói thầu TC5 - Thi công cống Hai Dựng, Dự án XDCT hệ thống thủy lợi phục vụ NTTS Tân Duyệt.

Riêng Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng Ngọc Việt bị cấm do không đáp ứng yêu cầu hợp đồng tại gói thầu số 6 – Xây lắp nhà giảng đường, Dự án ĐTXD Trường Trung học Công nghệ lương thực thực phẩm.

2 nhà thầu lớn là Công ty CP Sông Đà 25 và Tổng công ty Xây dựng Hà Nội cũng được liệt vào danh sách này do tiến độ thi công không đáp ứng yêu cầu.

Trong danh sách này có 1 nhà thầu tư vấn là Công ty TNHH Tư vấn khảo sát thiết kế Tân Dương bị cấm do chất lượng hồ sơ thiết kế không đáp ứng yêu cầu, xảy ra tại các gói thầu đường giao thông tại Quảng Bình, Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ (JICA2).

Bộ NN&PTNT cũng yêu cầu, đối với các chủ đầu tư có nhà thầu không đáp ứng yêu cầu nêu trên, ngoài việc xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định, cần tập trung đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà thầu khẩn trương khắc phục tồn tại, đáp ứng yêu cầu hợp đồng. Trường hợp nhà thầu tiếp tục vi phạm, chủ đầu tư nghiêm túc báo cáo Bộ xử lý theo quy định tại Văn bản số 10078/BNN-XD ngày 17/12/2014 của Bộ NN&PTNT. 

16 nhà thầu bị cấm tham dự thầu

Trong bản đánh giá tổng hợp năng lực của nhà thầu mới đây, Bộ NN&PTNT cũng nêu danh 15 nhà thầu thi công xây dựng và 1 nhà thầu tư vấn giám sát không được tham dự các gói thầu mới cho đến khi chủ đầu tư xác nhận kết quả hoàn thành gói thầu, kèm theo báo cáo năng lực mới của nhà thầu được Bộ NN&PTNT chấp thuận.

Nhà thầu tư vấn duy nhất trong danh sách này là Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng TJ Việt Nam. Đây là nhà thầu chưa được chủ đầu tư xác nhận hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng ở các gói thầu tại kỳ đánh giá trước đây, chủ đầu tư không đánh giá kỳ này. Bộ NN&PTNT quyết định không cho nhà thầu này tham gia đấu thầu gói thầu mới cho tới khi hoàn thành hợp đồng cũ, được chủ đầu tư xác nhận và Bộ này yêu cầu chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm điểm theo yêu cầu tại Văn bản số 10078/BC-XD ngày 17/12/2014 của Bộ.

Danh sách 15 nhà thầu thi công xây dựng bị Bộ NN&PTNT "cấm cửa" là những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu tại các kỳ đánh giá trước đây, chủ đầu tư không đánh giá (hoặc tiếp tục không có báo cáo đánh giá) kỳ này.

15 nhà thầu này gồm: Công ty TNHH TECHCOM  LIFE TECHNOLOGIES Việt Nam; Công ty CP Xây dựng và Vật tư thiết bị; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Nam Phương; Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam; Công ty CP Đầu tư xây dựng cấp thoát nước; Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng TEAYOUNG; Công ty CP Xây dựng công trình và Thương mại 747; Công ty CP 757; Công ty Xây dựng công trình giao thông 892; Công ty Cầu 75; Công ty CP Xây dựng Thủy lợi 1 Nghệ An; Công ty TNHH MTV Xây dựng vận tải Hùng Vương; Công ty TNHH Anh Minh; Công ty CP Đầu tư và Vật tư thiết bị 79; Công ty CP Thiết kế và Xây dựng An Đông. 

Công khai thông tin nhà thầu vi phạm

Kết quả đánh giá năng lực của các nhà thầu sẽ được công bố, đăng tải công khai và lưu trữ trên Trang thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý xây dựng công trình làm cơ sở để xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Đối với các nhà thầu "Không đáp ứng yêu cầu", chủ đầu tư tiếp tục đôn đốc quyết liệt, giám sát chặt chẽ các nhà thầu khẩn trương khắc phục, đảm bảo yêu cầu; hoặc không mời nhà thầu này tham dự gói thầu mới do mình quản lý cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng gói thầu cũ, được chủ đầu tư xác nhận và có thông báo của Bộ NN&PTNT; hoặc chủ đầu tư báo cáo Bộ cho phép chấm dứt hợp đồng, chuyển khối lượng còn lại cho nhà thầu khác thực hiện theo quy định và không cho tham gia dự thầu gói thầu mới trong Ngành cho đến khi có thông báo của Bộ cho phép nhà thầu vi phạm được tiếp tục tham dự thầu hoặc có thông báo kết quả huỷ thông tin nhà thầu vi phạm trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

(Theo Văn bản số10078/BNN-XD  ngày 17/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đánh giá năng lực nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng tham gia các dự án do Bộ quản lý)

Tin mới lên