Analytic

Tài chính

Bộ Tài chính sẽ sửa quy định về hoàn thuế trước ngày 15/3

Trường Anh - 07:00, 14/03/2016

(VNF) - Bộ Tài chính đang gấp rút sửa đổi một số quy định hoàn thuế không còn phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Bộ Tài chính sẽ sửa quy định về hoàn thuế trước ngày 15/3

Trong thời gian vừa qua, dư luận xã hội đã có những phản ánh về khó khăn trong hoàn thuế của doanh nghiệp và người dân. Để làm rõ hơn vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có những trao đổi thẳng thắn về công tác hoàn thuế hiện nay, cũng như những giải pháp mà ngành tài chính đang tiến hành để sửa đổi những quy định trong pháp luật quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, về câu chuyện hoàn thuế, đến nay Bộ Tài chính đã có những báo cáo, đánh giá kết quả bước đầu. Trong 2 tháng vừa qua số lượng hồ sơ doanh nghiệp gửi đến cơ quan thuế để hoàn cơ bản được giải quyết hết với 3.100 hồ sơ hoàn thuế trên tổng số 13.000 tỷ hoàn thuế. Trong đó, 52% là hoàn thuế trước kiểm tra sau, 48% thực hiện kiểm tra trước, và hoàn thuế sau.
Số doanh nghiệp bị chậm hoàn là 287 hồ sơ.

Theo Thứ trưởng, về việc chậm hoàn cho tổng số 287 hồ sơ doanh nghiệp nói trên có cả các nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Về nguyên nhân chủ quan, theo Thứ trưởng, thứ nhất, doanh nghiệp nợ ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước cũng cần phải hoàn thuế cho doanh nghiệp. Nhưng trên thực tế do chưa ban hành quy định cho bù trừ, quy định hiện tại vẫn yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hết tiền nợ thuế mới thực hiện hoàn. Hiện có khoảng 20 doanh nghiệp trong trường hợp này và Bộ Tài chính đang gấp rút sửa đổi quy định này và sẽ sửa ngay trong tháng 3/2016 về quy định thực hiện bù trừ.

Thứ trưởng dẫn nguyên nhân về kinh phí hoàn thuế và khẳng định kinh phí hoàn thuế của toàn bộ ngành thuế là không thiếu. Hiện kinh phí này trên tài khoản hoàn thuế là 3.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho biết hiện nay có hiện tượng tỉnh thừa tỉnh thiếu như TP. HCM chỉ còn 92 tỷ đồng trong quỹ hoàn thuế, nhưng Hà Tĩnh số dư tài khoản quỹ này lại còn trên 1.100 tỷ đồng dẫn tới tình trạng dư luận có lúc cho rằng quỹ hoàn thuế không còn để xử lý hoàn thuế.

Về nguyên nhân khách quan, ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn nói rằng trong 287 trường hợp doanh nghiệp bị chậm hoàn thuế, cơ bản hồ sơ hoàn thuế của các doanh nghiệp này không đảm bảo các quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ví dụ, doanh nghiệp mua hàng hóa của doanh nghiệp không có thực, doanh nghiệp không còn hoạt động sản xuất kinh doanh đã phá sản hoặc giải thể, doanh nghiệp bị đóng mã số thuế hoặc không được sử dụng chứng từ. Nói cách khác hồ sơ, chứng từ, sổ sách, hóa đơn mua bán, hợp đồng…của các doanh nghiệp này không hợp lệ và không đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu hoàn thuế.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp không thanh toán qua ngân hàng, hồ sơ hoàn thuế đó đang bị cơ quan điều tra điều tra thì chưa thể hoàn, đợi khi có kết luận điều tra mới hoàn được

"Như vậy, các nguyên nhân trên là do doanh nghiệp chưa tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế thì cơ quan thuế không thể hoàn", Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Tài chính: “Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động, hiện nay chúng tôi đang gấp rút sửa đổi một số quy định không còn phù hợp. Cụ thể, đối với doanh nghiệp nợ ngân sách nhà nước và ngân sách nhà nước cũng cần phải hoàn thuế cho doah nghiệp thì theo quy định hiện hành, doanh nghiệp phải khắc phục bằng cách nộp phạt thì cơ quan thuế mới hoàn thuế cho doanh nghiệp"

"Trong thời gian ngắn tới, chúng tôi sẽ sửa chính sách để hạch toán bù trừ cho nhau. Có thể nói, lỗi này do chính sách chưa đồng bộ và cần phải sửa đổi chính sách đó. Chúng tôi cam kết sửa trong thời gian nhanh nhất, cố gắng trước ngày 15/3/2016 tới”, Thứ trưởng cho biết

Liên quan đến vấn đề cải cách của ngành thuế, theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, yêu cầu của Nghị quyết 19 là cải cách hành chính trong khâu kê khai, nộp thuế và việc hoàn thuế đảm bảo đúng và kịp thời. Bộ Tài chính đã thực hiện và có những kết quả quan trọng như việc giảm tần suất khai thuế.

Trước đây, đối với thuế giá trị gia tăng (VAT), doanh nghiệp phải thực hiện kê khai 12 lần/năm. Hiện nay, doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ phải khai theo quý, tức chỉ 4 lần/năm. Tương tự, đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, trước đây,doanh nghiệp phải khai 4 lần và quyết toán 1 lần/năm. Nay doanh nghiệp chỉ quyết toán 1 lần/năm. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đã thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai thuế điện tử và nộp thuế điện tử”. 

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết: “Đối với năm 2016, Nghị quyết 19 đưa ra 3 yêu cầu. Thứ nhất là cải cách và điện tử hóa khâu hoàn thuế; thứ hai là thanh tra kiểm tra phải theo nguyên tắc quản lý rủi ro, xây dựng cơ sở dữ liệu người nộp thuế, theo đó, những doanh nghiệp nào có dấu hiệu rủi ro, vi phạm pháp luật thì mới thực hiện thanh tra kiểm tra, đảm bảo doanh nghiệp thực hiện tốt không phải thanh tra kiểm tra. Đồng thời, chúng tôi xác định phải làm tốt công tác giải quyết vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, những phản ảnh của doanh nghiệp phải được trả lời kịp thời và công khai”.