Tiêu điểm

Chính thức bỏ Sổ hộ khẩu, CMND thay bằng mã số định danh

(VNF) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 112, đồng ý bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, Chứng minh nhân dân trong quản lý dân cư để thay bằng mã số định danh cá nhân chính thức có hiệu lực từ 30/10/2017.

Chính thức bỏ Sổ hộ khẩu, CMND thay bằng mã số định danh

Bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân - Ảnh minh họa

Bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú

Theo đó, nhóm thủ tục Đăng ký thường trú (tại cấp xã, huyện) sẽ bãi bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu và thay thế thế bằng hình thức quản lý thông qua mã số định danh cá nhân.

Từ đó, bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là "sổ hộ khẩu" và thay thế bằng hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cư trú.

Đồng thời, các loại giấy tờ chứng minh về mối quan hệ gia đình, giấy khai sinh với trẻ em đăng ký thường trú cũng sẽ được bãi bỏ.

Cũng giống như "Sổ hộ khẩu", Chính phủ cũng đã thông qua việc bãi bỏ kết quả giải quyết thủ tục là "sổ tạm trú" và thay vào đó là hình thức cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư quy định tại Luật Cư trú và Luật.

Chính phủ thông qua bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú 

Bỏ Chứng minh nhân dân

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thông qua các thủ tục cấp mới, cấp đổi và cấp lại giấy chứng minh nhân dân (9 số) đang được thực hiện tại công an cấp tỉnh, cấp huyện cũng sẽ được bãi bỏ.

Trích dẫn Nghị quyết 112 NQ-CP của Chính phủ

Ngoài ra, các thủ tục liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký xe, đăng ký ngành nghề kinh doanh có điều kiện … cũng sẽ bỏ việc yêu cầu người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân. Hoặc một số tờ khai về lý lịch cá nhân, người dân sẽ không còn phải cung cấp các thông tin như ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi đăng ký thường trú.

Toàn văn Nghị quyết 112 đồng ý bỏ sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân

Như vậy, sau khi bãi bỏ sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân, người dân sẽ sử dụng số định danh cá nhân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến cá nhân.

Nghị quyết 112/NQ-CP của Chính phủ có hiệu lực ngay từ ngày ký ban hành, tức là ngày 30/10/2017.

Căn cứ vào phương án trên, Thủ tướng giao Bộ Công an trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tin mới lên