Học thuật

Chu kỳ kích - kìm là gì?

Quỳnh Anh - 11:59 11/07/2018

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu chu kỳ kích - kìm (stop-go cycle) là gì?

Chu kỳ kích - kìm là gì?

Chu kỳ kích – kìm (stop-go cycle) là việc chính phủ vận dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để kích thích, sau đó kiềm chế bớt hoạt động kinh tế.

Chu kỳ kích – kìm (stop-go cycle) là việc chính phủ vận dụng các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để kích thích, sau đó kiềm chế bớt hoạt động kinh tế. Những công cụ như vậy được sử dụng trong chính sách ổn định kinh tế mang tính chống chu kỳ với mục đích loại trừ những biến động trong hoạt động kinh tế gắn với chu kỳ kinh doanh.

Chính sách kích – kìm thường được nhắc đến với nghĩa xấu, ám chỉ các chính sách của chính phủ được vận dụng vào thời điểm hoặc liều lượng sai lầm.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

 

Tin nổi bật

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng

(VNF) – 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Coteccons đạt 882 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Coteccons âm nặng, lên đến (-) 1.452 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng.