Học thuật

Chứng khoán có kèm cổ tức và chứng khoán không kèm cổ tức là gì?

Quỳnh Anh - 18:19 11/07/2018

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu chứng khoán có kèm cổ tức (cum dividend) và chứng khoán không kèm cổ tức (ex-dividend) là gì?

Chứng khoán có kèm cổ tức và chứng khoán không kèm cổ tức là gì?

Chứng khoán có kèm cổ tức (cum dividend) là quyền được nhận cổ tức của một cổ phiếu nhất định

Chứng khoán có kèm cổ tức (cum dividend) là quyền được nhận cổ tức của một cổ phiếu nhất định . Nếu cổ phần được mua trên thị trường theo điều kiện gộp cổ tức (viết tắt là cum div), thì người mua được quyền hưởng cổ tức do cổ phần đó đem lại trong lần chia cổ tức tới.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Chứng khoán không kèm cổ tức (ex-dividend) là một loại cổ phiếu được giao dịch mà khi đó cổ tức sẽ thuộc sở hữu của người bán thay vì người mua. Thuật ngữ này có nghĩa là "không có cổ tức" bởi vì một khi thuộc loại chứng khoán không có cổ tức, người mua không còn quyền nhận cổ tức được công bố gần đây nhất.

 

Tin nổi bật

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng

(VNF) – 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Coteccons đạt 882 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Coteccons âm nặng, lên đến (-) 1.452 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng.