Analytic
Sceniabay.vn - Dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang

Diễn đàn VNF

Cần cơ chế đặc thù cho hai đầu tàu kinh tế Hà Nội, TP.HCM

Cần cơ chế đặc thù cho hai đầu tàu kinh tế Hà Nội, TP.HCM

Trong các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta luôn theo đuổi mục tiêu tăng trưởng với tốc độ cao và bền vững, bảo đảm công bằng xã hội, không tạo ra khoảng chênh lệch quá lớn về trình độ phát triển của các vùng kinh tế, các địa phương.
Sceniabay.vn - Dự án căn hộ cao cấp tại Nha Trang