Diễn đàn VNF

Nhà đầu tư hưởng lợi từ quy định mới về PPP

Nhà đầu tư hưởng lợi từ quy định mới về PPP

Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chia sẻ về những thay đổi tích cực của Nghị định 63/2018/NĐ-CP ngày 4/5/2018 về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), có hiệu lực từ ngày mai (19/6).
Cần có cách tiếp cận đúng với người giàu

Cần có cách tiếp cận đúng với người giàu

Ba vấn đề lớn của kinh tế Việt Nam năm 2017

Ba vấn đề lớn của kinh tế Việt Nam năm 2017

Cái giá của quản lý nhà nước

Cái giá của quản lý nhà nước