Diễn đàn VNF

Nhiều cái mới của 'Kinh tế 4.0' đang bị ngăn chặn, triệt tiêu

Nhiều cái mới của 'Kinh tế 4.0' đang bị ngăn chặn, triệt tiêu

Chuyên gia Nguyễn Đình Cung thừa nhận: "Nhận thức Cách mạng 4.0 tại Việt Nam hiện chưa đầy đủ, có nhiều cái mới manh nha ban đầu đang bị chặn đứng, triệt tiêu hơn là thúc đẩy nó hoàn thiện, phát triển".
Đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, cơ hội đã đến?

Đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp, cơ hội đã đến?