Analytic

Diễn đàn VNF

'Chỉ số niềm tin của cộng đồng kinh doanh đang cao nhất kể từ năm 2011'

'Chỉ số niềm tin của cộng đồng kinh doanh đang cao nhất kể từ năm 2011'

(VNF) - Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc nói 52% doanh nghiệp tư nhân trong nước và 60% doanh nghiệp FDI cho biết sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới. Đây là chỉ số niềm tin cao nhất của cộng đồng kinh doanh kể từ năm 2011 trở lại đây.
Điều hành 4 năm, lãi suất còn phân nửa

Điều hành 4 năm, lãi suất còn phân nửa

'Tỷ giá đang phản ánh tâm lý thị trường'

'Tỷ giá đang phản ánh tâm lý thị trường'

'Thanh toán điện tử sẽ làm thay đổi hoàn toàn công tác thu thuế'

'Thanh toán điện tử sẽ làm thay đổi hoàn toàn công tác thu thuế'

Về hay ở: Lựa chọn của '3 ông Anh'

Về hay ở: Lựa chọn của '3 ông Anh'