Analytic

Diễn đàn VNF

Vẫn còn hơn 5.000 giấy phép con, 'chiến đấu' như hiện nay liệu đã đủ?

Vẫn còn hơn 5.000 giấy phép con, 'chiến đấu' như hiện nay liệu đã đủ?

Giấy phép và đăng ký kinh doanh (ĐKKD), một mặt đang hạn chế quyền tự do kinh doanh của người dân, làm cho nền kinh tế tăng thêm chi phí, ghánh nặng, và khiến nhiều doanh nhân mất động lực. Một mặt lại là mảnh đất màu mỡ, tạo môi trường cho tham nhũng – cả trực tiếp lẫn bằng chính sách. Do đó, việc tích cực tìm cách gỡ bỏ giấy phép và ĐKKD như hiện nay là lựa chọn “đúng” và “trúng” của Chính phủ.
Một hình dung 'quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'

Một hình dung 'quân đội sẽ không làm kinh tế nữa'

GS Nguyễn Mại: 'Bốn trở lực lớn với kinh tế tư nhân'

GS Nguyễn Mại: 'Bốn trở lực lớn với kinh tế tư nhân'

Cổ phần hóa DNNN: Để thu đúng thu đủ 'đất vàng'

Cổ phần hóa DNNN: Để thu đúng thu đủ 'đất vàng'