Diễn đàn VNF

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: ‘Một số bộ đang làm gì, làm tới đâu, doanh nghiệp không biết’

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: ‘Một số bộ đang làm gì, làm tới đâu, doanh nghiệp không biết’

(VNF) – Nhận định về tiến trình cắt giảm điều kiện kinh doanh của các bộ ngành hiện nay, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết ngoài các bộ ngành đã lên phương án, vẫn còn “một số Bộ đang làm gì, làm tới giai đoạn nào, giải pháp cắt giảm có phù hợp không thì doanh nghiệp không có thông tin”.
Băng rôn kêu cứu

Băng rôn kêu cứu