Diễn đàn VNF

'Tin vào tư nhân để khơi thông dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước'

'Tin vào tư nhân để khơi thông dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước'

(VNF) - Theo đánh giá của TS. Trần Đình Thiên, cần tin vào kinh tế tư nhân, thực sự phục vụ họ, coi đây chính là sứ mệnh cao cả của “Nhà nước kiến tạo phát triển” thì mới có thể khơi thông dòng vốn trong và ngoài nước để phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam.
Nỗi sợ Điều 292

Nỗi sợ Điều 292

Để thoát 'lời nguyền tài nguyên'

Để thoát 'lời nguyền tài nguyên'