Analytic

Diễn đàn VNF

Kinh tế trưởng World Bank: Kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro

Kinh tế trưởng World Bank: Kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro

Nhìn vào những chỉ số kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong suốt 7 năm qua, có thể thấy rằng mặc dù tăng trưởng, nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều rủi ro liên quan đến tài khoản vãng lai, và lạm phát.
Kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng quan trọng

Kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng quan trọng

Cần cơ chế đặc thù cho hai đầu tàu kinh tế Hà Nội, TP.HCM

Cần cơ chế đặc thù cho hai đầu tàu kinh tế Hà Nội, TP.HCM

‘Áp lực tăng tỷ giá sẽ gia tăng trong năm tới’

‘Áp lực tăng tỷ giá sẽ gia tăng trong năm tới’