Analytic

Diễn đàn VNF

'Con hổ châu Á', tại sao không?

'Con hổ châu Á', tại sao không?

Đã không ít lần, viễn cảnh Việt Nam trở thành con hổ mới của châu Á đã được đề cập trong các bài viết và trên các diễn đàn kinh tế. Song có lẽ chưa bao giờ niềm tin và khát vọng trở thành con hổ châu Á của Việt Nam lại bừng lên và lan toả mạnh mẽ như những ngày đầu xuân 2018.
Kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng quan trọng

Kinh tế tư nhân, động lực tăng trưởng quan trọng