Đô thị

Quảng Ninh muốn làm khu kinh tế ven biển Quảng Yên, Bộ Kế hoạch lo không có tiền

Quảng Ninh muốn làm khu kinh tế ven biển Quảng Yên, Bộ Kế hoạch lo không có tiền

(VNF) – Trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 – 2020, ngân sách trung ương đã được cân đối cho khu kinh tế ven biển Vân Đồn, khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Ngoài ra, ngân sách nhà nước còn phải hỗ trợ vốn cho dự án thành lập đặc khu Vân Đồn, ước tính khoảng 26.6000 tỷ đồng. Do đó, khả năng cân đối nguồn vốn từ ngân sách nhà nước cho khu kinh tế ven biển Quảng Yên là rất khó khăn.
Kinh doanh kiểu Mỹ ở… Phú Quốc

Kinh doanh kiểu Mỹ ở… Phú Quốc

« 1 2 3 4 5 6 »