Analytic

Đô thị

Nhìn lại 15 năm thị trường bất động sản Hà Nội: Vẫn còn những ‘gót chân Asin’

Nhìn lại 15 năm thị trường bất động sản Hà Nội: Vẫn còn những ‘gót chân Asin’

(VNF) – Từ khi chính thức hình thành đến nay, thị trường bất động sản Hà Nội đã tăng trưởng nhanh chóng và đạt được những kết quả quan trọng về trình độ phát triển. Tuy nhiên, sau 15 năm, thị trường vẫn còn tồn tại những bất cập chưa được giải quyết triệt để.