Analytic

Đô thị

Sếp GP Invest nói về giấy phép xây dựng: 'Sự phiền hà của chúng ta!'

Sếp GP Invest nói về giấy phép xây dựng: 'Sự phiền hà của chúng ta!'

(VNF) – Thông qua so sánh với giấy phép xây dựng dưới thời Pháp thuộc, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Toàn cầu (GP.Invest), đã chỉ ra sự bất cập, phiền hà trong việc cấp giấy phép xây dựng hiện nay.