Đô thị

HoREA chỉ ra 9 hạn chế của hệ thống pháp luật, 10 lỗ hổng trong quản lý nhà nước về đất đai

HoREA chỉ ra 9 hạn chế của hệ thống pháp luật, 10 lỗ hổng trong quản lý nhà nước về đất đai

(VNF) – Theo Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA), hệ thống pháp luật đất đai hiện có 9 hạn chế lớn khiến hiệu quả kinh tế đất – tài chính đất đai bị giảm sút. Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về đất đai có 10 lỗ hổng, làm giảm thu ngân sách, gây thất thoát vốn, tài sản của nhà nước.