Đô thị

Hà Nội: Sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 1.767 dự án, dự thu 53.537 tỷ đồng

Hà Nội: Sẽ đấu giá quyền sử dụng đất 1.767 dự án, dự thu 53.537 tỷ đồng

(VNF) - Theo Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 - 2020 do UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành, tổng số tiền Hà Nội có thể thu về sau đấu giá quyền sử dụng đất giai đoạn này là 53.537 tỷ đồng. Đây sẽ là nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật của TP.Hà Nội.