Analytic

Đô thị

Phát hiện hàng loạt vi phạm tại các dự án BT ở Thái Bình

Phát hiện hàng loạt vi phạm tại các dự án BT ở Thái Bình

(VNF) – Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo kiểm toán về hoạt động xây dựng và việc quản lý sử dụng vốn đầu tư dự án theo hợp đồng BT tại tỉnh Thái Bình. Báo cáo đã nêu ra hàng loạt thiếu sót, hạn chế, vi phạm của cơ quan nhà nước và nhà đầu tư.
Giá tăng nhưng không sốt

Giá tăng nhưng không sốt