Đô thị

Cháy lớn tại khu công nghiệp Ngọc Hồi

Cháy lớn tại khu công nghiệp Ngọc Hồi