Học thuật

Đồng nhất thức là gì?

Quỳnh Anh - 16:53 11/07/2018

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu đồng nhất thức (identity) là gì?

Đồng nhất thức là gì?

Đồng nhất thức (identity) là phương trình đúng theo định nghĩa hoặc được dùng để định nghĩa các biến số.

Đồng nhất thức (identity) là phương trình đúng theo định nghĩa hoặc được dùng để định nghĩa các biến số.

Chẳng hạn, tổng chi tiêu trong nền kinh tế đóng (không có ngoại thương) được định nghĩa là tổng của chi tiêu cho tiêu dùng (C), chi tiêu cho đầu tư (I) và chi tiêu mua hàng của chính phủ (G). Chúng ta có thể viết định nghĩa này dưới dạng đồng nhất thức như sau: E = C + I + G (dấu = là ký hiệu toán học để chỉ đồng nhất thức).

Phương trình này đúng theo định nghĩa, nghĩa là nó đúng vì chúng ta định nghĩa như thế. Rõ ràng đồng nhất thức trên có thể dùng để định nghĩa tổng mức chi tiêu trong nền kinh tế đóng

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin nổi bật

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng

(VNF) – 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Coteccons đạt 882 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2017. Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Coteccons âm nặng, lên đến (-) 1.452 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Coteccons: Lợi nhuận 6 tháng đi ngang, dòng tiền kinh doanh âm nặng.