Tin tức

EVNNPC tổ chức Hội nghị "Lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC"

Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) mới đây đã tổ chức Hội nghị "Lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC".

EVNNPC tổ chức Hội nghị "Lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC"

EVNNPC tổ chức Hội nghị "Lãnh đạo trong hành trình văn hóa EVNNPC".

Theo đó, Hội nghị truyền tải tới đội ngũ quản lý, người đứng đầu các đơn vị thành viên Tổng công ty và lực lượng làm văn hóa doanh nghiệp tại EVNNPC 2 nội dung trọng tâm, đó là: "Định hướng chung về phát triển văn hoá EVNNPC đến năm 2020, hướng tầm nhìn 2025" và "Vấn đề xây dựng phong cách lãnh đạo EVNNPC để phát triển văn hoá doanh nghiệp của chính mình".

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnh: "Văn hoá lãnh đạo phản ánh đặc trưng và hiệu quả của văn hoá doanh nghiệp. Do đó, mỗi lãnh đạo phải là một đại sứ văn hoá đích thực của EVNNPC, nói tiếng nói chung của EVNNPC, hành động với cam kết của EVNNPC đối với hệ thống giá trị cốt lõi và niềm tin chung của tổ chức.

Trước yêu cầu phát triển của Tổng công ty trong giai đoạn mới có tính cạnh tranh hội nhập ngày càng sâu rộng, kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng ngày càng cao, các mục tiêu phát triển đặt ra có những khát vọng lớn đòi hỏi hệ thống lãnh đạo của Tổng công ty cần phải đổi mới phong cách lãnh đạo với tư duy, hành động và phương châm hướng đến tính chuyên nghiệp ngày càng cao".

"Đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp của NPC cần không ngừng học tập, trau dồi, phát triển phong cách của mình theo các đặc trưng sau mang tính đại diện cho bản sắc văn hoá lãnh đạo của Tổng công ty với 4 giá trị đặc trưng sau: Đổi mới- Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả", ông Thiều Kim Quỳnh nhấn mạnhi thêm.

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác văn hóa doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, chuyên nghiệp và thực sự là nền tảng hữu hiệu trong quản trị doanh nghiệp, ngay từ đầu năm 2017, lãnh đạo EVNNPC cũng đã quyết liệt chỉ đạo và triển khai cụ thể hóa một số nội dung trong hoạt động thực thi Văn hóa doanh nghiệp như: Triển khai xây dựng quy định hồ sơ nhãn hiệu và nhận diện thương hiệu của Tổng công ty; Sửa đổi bổ sung Bộ quy tắc ứng xử của Tổng công ty, xây dựng tài liệu Văn hóa Lãnh đạo Tổng công ty, xây dựng chỉ thị Văn hóa doanh nghiệp, Bảng tiêu chí đánh giá, đề án chiến lược cho từng giai đoạn,…. để thực hiện thống nhất, đồng bộ trong toàn Tổng công ty.

Cũng tại Hội nghị, slogan mới của Tổng công ty là "EVNNPC – Vì niềm tin của bạn" đã được công bố. Với việc sử dụng slogan mới, Tổng công ty hi vọng sẽ không ngừng sáng tạo ra những sản phẩm mới ngày càng hoàn thiện, phù hợp với mọi đối tượng khách hàng và đối tác, vai trò, vị thế của doanh nghiệp trong xã hội ngày càng được củng cố.

Tin mới lên