Gói tín dụng 30 ngàn tỷ

Tín dụng đã cán mốc 6,7 triệu tỷ đồng

Tín dụng đã cán mốc 6,7 triệu tỷ đồng