Analytic

Tiêu điểm

Hồ sơ Panama qua phát ngôn của người trong cuộc

VNF (tổng hợp) - 20:40, 10/05/2016

VietnamFinance ghi nhận một số ý kiến của giới chuyên gia, doanh nhân xung quanh sự kiện công bố danh sách cơ quan, tổ chức liên quan đến Hồ sơ Panama trong ngày 10/5.

Hồ sơ Panama qua phát ngôn của người trong cuộc
Có đến 189 cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam trong Hồ sơ Panama.