Analytic

Hồ sơ VNF

Báo cáo Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21

Báo cáo Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21

Theo báo cáo "Cưỡi sóng lớn: Sự thần kỳ Đông Á trong thế kỷ 21" do WB công bố, tăng trưởng bao trùm đòi hỏi các nước phải tiến thêm một bước xa hơn nữa so với mô hình “tăng trưởng công bằng”, dẫn đến giảm nghèo, giúp mọi người đi lên và bảo đảm an ninh kinh tế.
10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2016

10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2016