Analytic

Hồ sơ VNF

Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc

Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc

(VNF) - Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính và thực tiễn phát triển tại Việt Nam.
10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2016

10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2016