Analytic

Hồ sơ VNF

Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc

Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc

(VNF) - Đề án thành lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc được xây dựng dựa trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về phát triển mô hình đặc khu kinh tế, đặc khu hành chính và thực tiễn phát triển tại Việt Nam.
Tạp chí Nhà đầu tư số tháng 4/2016

Tạp chí Nhà đầu tư số tháng 4/2016