Hồ sơ VNF

Dự thảo định hướng chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018-2030

Dự thảo định hướng chiến lược thu hút FDI giai đoạn 2018-2030

(VNF) - Dự thảo chiến lược thu hút FDI thế hệ mới đã được công bố và được mô tả là "lộ trình để Việt Nam thu hút FDI “thế hệ tiếp mới”, nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sâu rộng trong giai đoạn 2018 - 2030".
10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2016

10 sự kiện kinh tế nổi bật năm 2016

« 3 4 5 6 7 »