Hồ sơ VNF

Tạp chí Nhà Đầu tư số 100, phát hành tháng 6/2018

Tạp chí Nhà Đầu tư số 100, phát hành tháng 6/2018

(VNF) - Nền kinh tế Việt Nam đã đi qua gần nửa chặng đường của năm 2018 với kết quả tích cực. Trong 5 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,7%; ngành chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao, đạt 11,8%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 10,1%; khách du lịch tăng 27,6% so với cùng kỳ; xuất khẩu ước đạt 93,1 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ.
« 5 6 7 »