Học thuật

Kenneth Arrow là ai?

Kenneth Arrow là ai?

(VNF) – Cùng tìm hiểu về nhà kinh tế học Kenneth Arrow, người trẻ tuổi nhất đoạt giải Nobel kinh tế lúc 51 tuổi.
;