Analytic

Ngân hàng

HSBC báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng 1% trong năm 2015

Hồ Mai - 07:00, 23/02/2016

(VNF) - Tập đoàn HSBC vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2015. Theo đó, kết quả kinh doanh thể hiện sự chuyển biến tích cực của một số hạng mục trọng yếu.

HSBC báo cáo lợi nhuận trước thuế tăng 1% trong năm 2015

Theo báo cáo, năm 2015, lợi nhuận trước thuế của HSBC tăng 1% trong năm 2015, đạt 18,867 tỷ USD, so với 18,680 tỷ USD năm 2014. Lợi nhuận trước thuế đã điều chỉnh giảm 7%, đạt 20,418 tỷ USD so với 21,976 tỷ USD của năm 2014. Doanh thu điều chỉnh tăng 1%, đạt 57,765 tỷ USD so với 57,227 tỷ USD của năm 2014.

HSBC cho biết, doanh thu tăng chủ yếu ở những khối kinh doanh trực tiếp với khách hàng như Khối nghiệp vụ ngân hàng toàn cầu và thị trường vốn GB&M (7%), Khối dịch vụ tài chính doanh nghiệp (3%) và Khối dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản (2%).

Chi phí dự phòng đã điều chỉnh tăng 17%, đạt 3,721 tỷ USD, so với 3,168 tỷ USD của năm 2014. Chi phí hoạt động đã điều chỉnh tăng 5%, đạt 36,182 tỷ USD.

Loại trừ khoản thuế do chính phủ Anh áp dụng cho các ngân hàng Anh, chi phí hoạt động đã điều chỉnh trong nửa sau năm 2015 vẫn ở mức ổn định so với nửa đầu năm. Điều này phản ánh sự quyết liệt trong việc quản lý chi phí và cũng là những thành quả ban đầu từ các chương trình tiết kiệm chi phí của HSBC.

Tỷ suất sinh lợi trên vốn đạt 7,2% so với 7,3% của năm 2014. Lợi nhuận trên cổ phiếu và cổ tức trên cổ phiếu phổ thông trong năm lần lượt là 0,65 USD và 0,51 USD so với  0,69 USD và 0,50 USD của năm 2014.

Vốn tự có tiếp tục tăng với hệ số vốn cơ bản cấp I theo tiêu chuẩn CRD IV là 11,9% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015, tăng từ mức 11,1% tại thời điểm 31/12/2014. Tỷ số đòn bẩy tài chính vẫn được duy trì tốt, đạt mức 5%.

Trong năm 2015, HSBC đã có chuyển biến đáng kể trong việc giảm tài sản có rủi ro, với mức giảm 124 tỷ USD, tương đương với 45% mục tiêu cho tới năm 2017.

Đồng thời, HSBC đã ký thỏa thuận để bán mảng kinh doanh tại Brazil. Doanh thu từ các sản phẩm giao dịch ngân hàng tăng 4%. Việc phát triển kinh doanh tại châu Á đạt thành tựu tốt. Mức tăng trưởng doanh thu vượt mức tăng trưởng GDP tại một số thị trường châu Á trọng điểm.

Ông Stuart Gulliver, Tổng giám đốc Tập đoàn HSBC, nhận định: “Hoạt động đầu tư trọng điểm, cho vay có chất lượng cao và mô hình kinh doanh toàn cầu đa dạng đã hỗ trợ chúng tôi đạt tăng trưởng doanh thu ngay cả trong môi trường kinh doanh nhiều thách thức, đồng thời giảm được các tài sản có rủi ro. Việc quản lý chi phí một cách chặt chẽ giúp giảm tốc độ gia tăng chi phí và cách tiếp cận cho vay thận trọng của chúng tôi cũng giúp giữ chi phí dự phòng ở mức thấp. Chúng tôi đã có một khởi đầu tốt trong việc thực hiện các kế hoạch đã công bố tại buổi gặp mặt các nhà đầu tư vào tháng Sáu. Việc thực hiện các kế hoạch này vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.”