Analytic

Tiêu điểm

[Infographic] TPP: Cam kết của Việt Nam trong từng mặt hàng nông sản

Hồ Mai - 08:57, 11/11/2015

(VNF) - Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan hơn 98% mặt hàng nông, lâm, ngư nghiệp theo lộ trình xóa bỏ ngay và xóa bỏ dần đến năm thứ 13 với từng sản phẩm.

[Infographic] TPP: Cam kết của Việt Nam trong từng mặt hàng nông sản