Analytic

Phát ngôn & Hành động

Khó khăn lớn nhất của nền kinh tế là bệnh thành tích

VNF - 13:40, 02/11/2015

Theo ông Nguyễn Đức Kiên thì từ 2008 đến nay Việt Nam có xu hướng phát triển ngược thế giới.

Khó khăn lớn nhất của nền kinh tế là bệnh thành tích

"Khó khăn lớn nhất chính là bệnh thành tích, thích theo chủ nghĩa dân túy, mà không nhìn vào bản chất sự việc", Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên nhìn nhận quá trình điều hành nền kinh tế 2011- 2015.

Ông Kiên cũng cho rằng, trong các phiên thảo luận toàn thể về kinh tế, xã hội và ngân sách sắp tới, Quốc hội cần phải đánh giá được mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Chính phủ trong nhiệm kỳ này.