M&A

Kido muốn bán 14,8% vốn tại Thực phẩm Đông lạnh Kido

Hà Anh - 16:04 09/08/2017

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chuyển nhượng 14,8% cổ phần sở hữu của KDC tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido (KDF).

Kido muốn bán 14,8% vốn tại Thực phẩm Đông lạnh Kido

Kido muốn bán 14,8% vốn tại Thực phẩm Đông lạnh Kido

Theo đó, KDC sẽ chuyển nhượng 14,80% vốn điều lệ, tương ứng với 8.288.000 cổ phiếu cho người lao động và đối tác chiến lược của công ty.

KDF có vốn điều lệ 560 tỷ đồng, tương ứng 56 triệu cổ phiếu, do KDC sở hữu 79,8%, tương ứng 44,688 triệu cổ phiếu. Việc chuyển nhượng 14,8% cổ phần nói trên gồm chuyển nhượng 10% cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động của Kido với mức giá 25.000 đồng/cổ phiếu và chuyển nhượng 4,8% cho đối tác chiến lược của Kido với mức giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian thực hiện dự kiến là quý 3/2017 và số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất thủ tục chuyển nhượng. 

Trước đó, ngày 7/4 vừa qua, Hội đồng Quản trị công ty thông qua việc bán một phần vốn tại công ty con. Cụ thể: KDF dự kiến bán 11,2 triệu cổ phần, chiếm 20% vốn điều lệ của công ty với gá chào bán là 52.000 đồng/cổ phiếu, nhằm đại chúng hóa KDF và đa dạng hóa cơ cấu cổ đông và thu hút dòng tiền đầu tư vào công ty từ các nhà đầu tư, trong và ngoài nước nhằm tiến hành thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UpCom.

56 triệu cổ phiếu KDF dự kiến sẽ giao dịch trên UpCom vào quý 2/2017, ngay sau khi hoàn thành việc bán cổ phần sở hữu của KDC tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido.