Hồ sơ VNF

Kiến nghị của VCCI về kế hoạch sửa đổi 5 Luật thuế của Bộ Tài chính

Kiến nghị của VCCI về kế hoạch sửa đổi 5 Luật thuế của Bộ Tài chính

Ảnh minh họa.

Sau khi nhận được Công văn số 10958/BTC-CST của BộTài chính ngày 17/8/2017 về việc đề nghị góp ý Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặcbiệt (TTĐB), Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Luật thuế thu nhập cá nhân(TNCN) và Luật thuế tài nguyên (sau đây gọi tắt là Dự thảo), PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi cácdoanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên cả nước. 

VCCI cũng đã tổ chức 02 hộithảo lấy ý kiến các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, chuyên gia tại TP. HCMngày 13/09/2017 và tại Hà Nội ngày 14/09/2017. Trên cơ sở các ý kiến ban đầu màVCCI nhận được, VCCI có một số ý kiến đối với đề xuất của Bộ Tài chính.

Bạn đọc quan tâm có thể tải Công văn ý kiến của VCCI tại đây.

Tin mới lên