Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 10/2017

(VNF) – Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 10/2017 dao động từ 0,2% đến 6,9% đối với khách hàng gửi tiền VND.

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 10/2017

Lãi suất ngân hàng đối với VND

Lãi suất ngân hàng mới nhất tại BIDV dao động từ 0,2% đến 6,9%. Trong đó, mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn 5 tháng là 5%, lãi suất tiền gửi không kỳ hạn là 0,2%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 1 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 4,3%; gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được của khách hàng là 4,3%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 3 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 4,8%; gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất tiền gửi là 5,3%.

Đối với khách hàng chọn gửi tiền trong vòng 364 ngày, mức lãi suất tiền gửi là 6,8%; khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất nhận được là 6,9%.

Trong kỳ hạn gửi 12, hoặc 13 tháng, khách hàng gửi tiền sẽ nhận được mức lãi suất tiền gửi là 6,8%. Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 24 tháng hoặc 36 tháng, mức lãi suất tiền gửi nhận được là 6,9%.

Lãi suất ngân hàng BIDV mới nhất tháng 10/2017

Mức lãi suất ngân hàng BIDV trên chỉ mang tính chất tham chiếu. Mức lãi suất ngân hàng BIDV sẽ có sự chênh lệch và quy định rõ tại các chi nhánh của BIDV trên toàn quốc.

Các dịch vụ tiền gửi dành cho khách hàng tại BIDV

Song song với những mức lãi suất gửi tiền dành cho khách hàng, BIDV còn cung cấp các gói dịch khác dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Trong đó phải kể đến dịch vụ tiền gửi, tiết kiệm, tín dụng cá nhân dành cho khách hàng cá nhân; dịch vụ tiền gửi, tín dụng bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu cho khách hàng doanh nghiệp.

Đối với khách hàng cá nhân, BIDV có những gói dịch vụ tiền gửi, tiền tiết kiệm như: tích lũy trẻ em "Lớn lên cùng yêu thương", tiền gửi chuyên dùng đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tiền gửi Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tiền gửi online cá nhân, tiền gửi Tích lũy Bảo An,…Trong đó phải kể đến gói dịch vụ: Tích lũy trẻ em "Lớn lên cùng yêu thương".

"Tiết kiệm lớn lên cùng yêu thương" là sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn được mở và đứng tên của trẻ như một món quà ý nghĩa mà gia đình dành cho con em mình, chuẩn bị đầy đủ cho trẻ để vững tin trong mỗi giai đoạn phát triển của cuộc đời.

Những đặc điểm nổi bật của gói dịch vụ này đó là, tài khoản sẽ đứng tên của trẻ em trong gia đình. Khách hàng có thể gửi tiền bằng VND hoặc USD với số tiền tối thiểu là 100.000 VND hoặc 10 USD. Khách hàng lựa chọn kỳ hạn gửi tiền, 1 năm hoặc dài hơn.

Mức lãi suất đối với gói dịch vụ này có thể là thả nổi, xoay quanh lãi suất huy động tiết kiệm thông thường kỳ hạn 1 năm được điều chỉnh hàng quý hoặc khi có biến động mạnh.

Khi chọn gói dịch vụ này, khách hàng sẽ nhận mức lãi suất phù hợp. Khách hàng có thể rút và gửi tiền tùy theo thời gian của mình.

Ngoài gói dịch vụ Tích lũy trẻ em "Lớn lên cùng yêu thương", BIDV cũng có dịch vụ tiền gửi online cá nhân. Đây là sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn được mở qua dịch vụ BIDV Online.

Cũng giống như gói dịch vụ trên, với dịch vụ này, khách hàng có thể gửi tiền VND, USD,  EUR với kỳ hạn từ 1, 2, 3 tuần tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 24, 36 tháng.

Ngân hàng BIDV sẽ trả lãi theo ngày đáo hạn, khách hàng có thể nhận lãi theo phương thức tự động tất toán, chuyển gốc và lãi sang tài khoản tiền gửi khi đáo hạn. Hoặc quay vòng gốc, tại ngày đáo hạn, tự động chuyển lãi sang tài khoản tiền gửi thanh toán, gốc tiếp tục được gửi với kỳ hạn mới bằng kỳ hạn cũ với lãi suất tại thời điểm quay vòng.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn quay cả gốc và lãi, tại ngày đáo hạn hạn số tiền lãi được gộp vào số tiền gốc, toàn bộ số tiền này được gửi với kỳ hạn mới bằng kỳ hạn cũ, với mức lãi suất tại thời điểm quay vòng.

Đối với dịch vụ gửi tiền online cá nhân, khách hàng giao dịch dễ dàng và thuận tiện. Khách hàng được hưởng lãi suất tiền gửi, hưởng bảo hiểm tiền gửi, sử dụng số dư trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn online để thế chấp, cầm cố vay vốn tại BIDV, khách hàng có thể chuyển nhượng tài khoản tiền gửi có kỳ hạn online.

Ngoài ra, khách hàng cá nhân có thể lựa chọn các gói dịch vụ khác như: Tiền gửi chuyên dùng đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tiền gửi Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam, tiền gửi Tích lũy Bảo An, tiền gửi thanh toán thông thường, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tích lũy Hưu trí, tiền gửi tích lũy Kiều hối, tiền gửi kinh doanh chứng khoán.

Bên cạnh các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, BIDV còn cung cấp các gói dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp như: tiền gửi, tín dụng bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu.

Trong đó phải kể đến dịch vụ tiền gửi thanh toán dành cho khách hàng doanh nghiệp. Đối với dịch vụ này, khách hàng doanh nghiệp có thể gửi tiền bằng VND, USD, EUR với số dư tối thiểu là 1.000.000 VND, 100 USD, 100 EUR.

Khách hàng sẽ được tính lãi theo năm hoặc theo tháng, tiền lãi được tính trên số dư tài khoản cuối ngày và cộng dồn hàng ngày, tự động hạch toán trả vào ngày 25 hàng tháng.

Đối với dịch vụ này, doanh nghiệp sẽ được giao dịch tại bất cứ chi nhánh BIDV nào, thủ tục đơn giản, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Ngoài dịch vụ tiền gửi thanh toán, BIDV còn có dịch vụ tiền gửi có kỳ hạn online doanh nghiệp. Đối với dịch vụ này, số tiền tối thiểu gửi vào là 30.000.000 VND, 2000 USD hoặc 200 EUR trong kỳ hạn gửi tiền từ 1 tuần trở lên. Khách hàng sẽ nhận mức lãi suất tính theo năm hoặc tháng, và nhận lãi suất theo phương thức trả sau.

Khách hàng có thể rút trước hạn hoặc toàn phần, toàn bộ tiền. Đồng thời, khách hàng có thể chọn phương thức đáo hạn không quay vòng. Tức là, vào ngày đáo hạn, số tiền lãi và số tiền gốc tự động chuyển sang tài khoản thanh toán ban đầu của Khách hàng. Khách hàng không cần ra quầy để tất toán tài khoản.

Hoặc khách hàng có thể chọn phương thức đáo hạn quay vòng gốc, vào ngày đáo hạn, số tiền lãi tự động chuyển vào tài khoản thanh toán ban đầu của khách hàng, số tiền gốc tự động chuyển sang kỳ hạn tương đương với kỳ hạn cũ và với mức lãi suất tại thời điểm đến hạn.

Ngoài ra, khách hàng có thể chọn phương thức đáo hạn quay vòng cả gốc lẫn lãi, vào ngày đáo hạn, số tiền lãi được nhập gốc và tự động chuyển sang kỳ hạn tương đương với kỳ hạn cũ và với mức lãi suất tại thời điểm đến hạn.

Sử dụng dịch vụ này, khách hàng có thể thuận tiện trong việc giao dịch ở bất cứ điểm giao dịch của BIDV nào. Khách hàng có thể rút tiền ở bất cử điểm BIDV nào, cầm cố, thế chấp để vay vốn tại BIDV và các tổ chức tín dụng khác, xác nhận và phong tỏa số dư tiền gửi, đảm bảo vay vốn, bảo lãnh cho bên thứ 3.

Bên cạnh 2 gói dịch vụ trên, khách hàng doanh nghiệp có thể tham khảo thêm những gói dịch vụ khác như: biểu lãi suất dành cho doanh nghiệp, tiền gửi như ý, tiền gửi ký quỹ, tiền gửi chuyên dùng.

Tin mới lên