Analytic

M&A

PVC sẽ thoái toàn bộ vốn tại DMC miền Bắc và DMC miền Trung

PVC sẽ thoái toàn bộ vốn tại DMC miền Bắc và DMC miền Trung

(VNF) - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (Mã: PVC) vừa có Nghị quyết HĐQT chấp thuận phương án thoái vốn tại 2 công ty con là Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC miền Bắc và Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC miền Trung.
Foxconn bất ngờ hoãn thỏa thuận mua Sharp

Foxconn bất ngờ hoãn thỏa thuận mua Sharp

Vingroup bán TNR Tower cho TNR Holdings

Vingroup bán TNR Tower cho TNR Holdings