Analytic

M&A

PVC sẽ thoái toàn bộ vốn tại DMC miền Bắc và DMC miền Trung

PVC sẽ thoái toàn bộ vốn tại DMC miền Bắc và DMC miền Trung

(VNF) - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (Mã: PVC) vừa có Nghị quyết HĐQT chấp thuận phương án thoái vốn tại 2 công ty con là Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC miền Bắc và Công ty Cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC miền Trung.
Massan muốn có 65% cổ phần của Nước khoáng Quảng Ninh

Massan muốn có 65% cổ phần của Nước khoáng Quảng Ninh

M&A tại Việt Nam 2014 - 2015: Đợt sóng đầu tiên của làn sóng thứ hai

M&A tại Việt Nam 2014 - 2015: Đợt sóng đầu tiên của làn sóng thứ hai

10 thương vụ M&A nổi bật nhất trong năm 2014

10 thương vụ M&A nổi bật nhất trong năm 2014

Vingroup mua lại hệ thống Maximark

Vingroup mua lại hệ thống Maximark