Analytic

Ngân hàng

Biến động lãi suất năm 2018: ‘Chùng’ đầu năm, ‘căng’ cuối năm

Biến động lãi suất năm 2018: ‘Chùng’ đầu năm, ‘căng’ cuối năm

(VNF) - VCBS dự báo, lãi suất đầu năm 2018 sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ. Mặt bằng lãi suất chịu một số áp lực nhất định tập trung chủ yếu vào thời điểm cuối năm 2018 như: tăng trưởng tín dụng ở mức khá; FED tiếp tục chính sách thắt chặt tiền tệ, kéo theo đó, sức hấp dẫn tương đối của VND có thể suy giảm so với USD.
Chủ tịch HĐQT độc lập, tại sao không?

Chủ tịch HĐQT độc lập, tại sao không?