Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm 10%

Ngân hàng Nhà nước chấp thuận cho Vietcombank tăng vốn điều lệ thêm 10%

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ thêm 10%, theo phương án phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có năng lực tài chính, có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank, tối đa 10 nhà đầu tư.
Có nên cấm cho vay USD?

Có nên cấm cho vay USD?

« 1 2 3 »