Analytic

Ngân hàng

Các công ty con của Techcombank làm ăn ra sao?

Các công ty con của Techcombank làm ăn ra sao?

Năm 2017, Techcombank đạt mức lợi nhuận hơn 8.000 tỷ đồng, gấp đôi so với năm trước đó. Kết quả ấn tượng bởi việc thu hồi nợ, lãi kinh doanh chứng khoán, góp vốn, mua cổ phần tăng trưởng mạnh. Các hoạt động này có sự đóng góp không nhỏ từ những công ty con.
‘Cân đong’ vốn hóa ngân hàng cỡ vừa

‘Cân đong’ vốn hóa ngân hàng cỡ vừa