Analytic

Ngân hàng

Sau khi bị ‘tuýt còi’, Ngân hàng Nhà nước chính thức sửa đổi văn bản

Sau khi bị ‘tuýt còi’, Ngân hàng Nhà nước chính thức sửa đổi văn bản

(VNF) – Liên quan đến việc ra văn bản quy định không hợp pháp, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã ban hành Thông tư mới sửa đổi Thông tư 32 về hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
Méo mặt vì lãi suất cho vay tăng

Méo mặt vì lãi suất cho vay tăng

Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 8,16%

Tín dụng 6 tháng đầu năm tăng 8,16%

Mua bán nợ: Cần thêm cơ chế đặc thù

Mua bán nợ: Cần thêm cơ chế đặc thù