Analytic

Ngân hàng

Huy động thêm TPCP thời điểm hiện tại là không thực sự cần thiết

Huy động thêm TPCP thời điểm hiện tại là không thực sự cần thiết

(VNF) – Theo đánh giá của SSI, với tốc độ giải ngân vốn ngân sách và vốn trái phiếu chậm (hết 6 tháng vốn TPCP mới giải ngân được 5,2 nghìn tỷ, bằng 10,4% kế hoạch), việc huy động thêm TPCP cũng không thực sự cần thiết bởi vừa gây lãng phí nguồn lực vừa gia tăng nợ công.