Ngân hàng

Vietcombank tăng vốn: Đã gửi hồ sơ lên UBCKNN, Mizuho dự kiến tham gia

Vietcombank tăng vốn: Đã gửi hồ sơ lên UBCKNN, Mizuho dự kiến tham gia

(VNF) - UBCKNN đã nhận được hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Vietcombank. Dự kiến 53,9 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho đối tác chiến lược là Ngân hàng Mizuho Nhật Bản, trong khi đó, 305,8 triệu cổ phiếu sẽ được chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài khác.
Vì sao chưa giảm lãi suất?

Vì sao chưa giảm lãi suất?